Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Fundaciones en Baleares: constituciones en 2015

En nuestro ánimo de dar la mayor difusión de los proyectos constituidos en fundación, hoy os listamos las fundaciones en Baleares constituidas en el año 2015.

La difusión de estos proyectos tiene como objetivo darlos a conocer a la población general y certificar que con la voluntad y el esfuerzo desinteresado de personas que aportan su tiempo y capital se pueden llevar a cabo multitud de actividades de interés general. Estas actividades alcanzan su máximo rendimiento cuando están constituidas en fundaciones, ya que optimizan sus recursos disponibles y agradecen la generosidad de sus aportantes con beneficios fiscales.

La difusión de estos proyectos tiene como objetivo darlos a conocer a la población general y certificar que con la voluntad y el esfuerzo desinteresado de personas que aportan su tiempo y capital se pueden llevar a cabo multitud de actividades de interés general.

Si crees que tu actividad puede constituir una fundación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás el mejor asesoramiento y te acompañaremos durante la toda la tramitación necesaria para convertir tu actividad en fundación.

FUNDACIONES EN BALEARES 2015:

ART RAMIS SINEU FUNDACIÓ

23/02/2015 – C/ de Cecili Metel, 16 A, 1r B de Palma con nº 342

El foment de l’art i de la cultura, en qualsevol disciplina i àmbit.

Preside: Joan Ramis García, secretaria: María José Martín de la Torre

DELEGACIÓN DE LA HADAS STIFTUNG

10/06/2015       Passatge de Son Real, 8, baixos               Palma 7008       348

Entre d’altres, millorar les condicions de vida dels infants i adolescents desafavorits a l’illa de Mallorca (Illes Balears) com també a Europa Occidental mitjançant la compra i/o construcció així com el manteniment d’un o diversos llars d’infants.
Secretaria General: Catalina Ferrer i Bover

FUNDACIÓ CAIXA DE BALEARS

27/02/2015       C/ de la Concepció, 12 Palma   7012      343

  1. L’objecte de la Fundació és: a) El manteniment, la continuació i el desenvolupament de l’obra benèfic-social, pròpia o en collaboració, de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Balears, d’acord amb els objectius que es concreten més endavant. Amb la seva constitució, la Fundació assumeix, a tots els efectes, aquesta obra social. b) L’adequada gestió, supervisió i seguiment del seu patrimoni en general i, especialment, de la seva participació en una entitat de crèdit. c) Si és el cas, la gestió i administració de les activitats pròpies del Mont de Pietat, d’acord am la normativa que sigui aplicable.
  2. La Fundació, que no té fi lucratiu, té com a finalitat fonamental collaborar al benestar social, a la millora de l’educació i el medi ambient i al progrés cultural de la població del seu àmbit d’actuació i, per això, la seva activitat s’orienta, entre altres fins anàlegs d’interès general, al suport del desenvolupament cultural i la investigació, en totes les seves manifestacions.

Preside: Jaime Canudas Pujol, secretario: Gabriel Coll Ramon

FUNDACIÓ DE GRADUATS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS

31/03/2015       C/ Parellades, 12 A, baixos        Palma   7003      345

– Estimular, potenciar, gestionar i coordinar activitats de formació contínua i investigació, com també d’ajuda als seus membres, adreçades a totes les persones titulades en relacions laborals i altres professionals del dret, promocionant l’estudi, el desenvolupament professional i la transmissió de coneixements, la collaboració mútua i la cultura, sempre servint de suport al desenvolupament professional i científic dels graduats socials de Balears. – La formació i capacitació dels seus membres, la collaboració en la intermediació per a la demanda i oferta d’ocupació en el sector, el desenvolupament de la formació i investigació científica i tecnològica mitjançant cursos, conferències i projectes en benefici de la societat i del collectiu.

Preside: José Javier Bonet Llull, secretario:Rafael Alejandro Cerdó Pérez

FUNDACIÓ GOETHE PER LES ILLES

11/03/2015       Ctra. sa Pobla a Muro km. 1’0, Pol a Vileta, Local A       Sa Pobla 7420  344

Promoure l’atenció, ajuda i desenvolupament dels col•lectius i persones més desafavorides de la nostra societat. ­ Perseguir fins d’interès general, de caràcter artístic, cultural, educatiu, docent i formatiu.

Preside: Guillermo Caldés Payeras, secretario: Francisco Pablo Bennassar Cabanellas

FUNDACIÓN BENÉFICA PRIVADA ANTONIO GARAU TOUS

21/07/2015       Can Gater, 4, entl.          Palma   7002      351

L’assistència social, l’atenció a les persones en risc d’exclusió i l’auxili i socors als pobres i necessitats de la ciutat de Palma o de qualsevol poble de l’illa de Mallorca.

Preside: Juan Bartolomé Mulet Perera

FUNDACIÓN ESCRIBANO

02/06/2015       C/ de Mateu Fiol, 43      Palma   7013      347

La sensibilització dels ciutadans i ciutadanes respecte a la situació de pobresa dels països en vies de desenvolupament, posant l’accent en la sensibilització respecte a la situació de vulnerabilitat que viu la infància dels països esmentats. ­ El finançament i la realització d’activitats i projectes que permetin la millora de les condicions de vida (condicions educatives, sanitàries, socials, culturals i materials) dels països en vies de desenvolupament i el desenvolupament integral dels seus habitants.

Preside: Miguel Ángel Collado Palou

FUNDACIÓN JOYRON

09/10/2015       C/ de Vista Alegre, 5, 8è               Palma   7015      353

Ajudar els infants de Balears, recaptant fons que puguin ser destinats a proporcionar felicitat, comoditat i ajuda essencial als infants i adolescents necessitats. És el desig de la Fundació ajudar i contribuir a la qualitat de vida dels infants i adolescents més vulnerables.

Preside: Ronald Mark Hawes, secretaria: Mary Josephine Rourke

FUNDACIÓN PADRE MONTALVO

22/04/2015       C/ de Castella-la Manxa, 2, baixos         Palma   7013      346

Atendre infants i joves d’ambdós sexes i procurar-los una educació i un ambient tan semblants com sigui possible a com han de ser una llar i un entorn de família.

Preside: Juan Manuel Buades Fuster. Secretaria: María Begoña Fernández Fernández

FUNDACIÓN PERROS ABANDONADOS EN IBIZA

22/07/2015       Can Cirer, s/n, Edifici Centro, Esc. A, 1r 3a de Nostra Senyora de Jesús (Santa Eulària des Riu)               con nº 352

La collaboració amb l’atenció veterinària, i l’alimentació, i la millora del benestar en general dels animals. ­ Cercar llars d’acollida i adopció i fer-ne el seguiment, proporcionar acollida temporal i cercar padrins fins a la seva adopció. ­ Sensibilitzar la ciutadania envers el respecte i l’esment que es deu a aquests animals, i conscienciar de l’adopció responsable.

Preside: María Belén Herbosch

GLOBAL IMPACT FUNDACIÓ

15/07/2015       C/ dels Germans Lumière, 1      Palma (Parc Bit)                7121      350

Promoure i fomentar l’educació integral i global de totes les persones desenvolupant la personalitat en el respecte als drets humans i als principis de la convivència democràtica i la defensa del medi ambient. – Donar suport a projectes de recerca, educatius, culturals, científics i acadèmics destinats a destacar la importància de l’educació holística, i potenciar-los.

Preside: Guido Hansen, secretaria: Katja Hansen